جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرارات در لغت نامه دهخدا

آرارات

(اِخ) نام کوههاي آتش فشان آذربايجان که بگفتهء توريه کشتي نوح بر يکي از قله هاي آن قرار گرفت، و کوه جودي و اگري داغ و آغري داغ جبل نوح و مسيس و مازيک از نامهاي اين کوه است، و آن را آراراط نيز نويسند.

کلمات مشابه