جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراد در لغت نامه دهخدا

آراد

(اِخ) نام فرشته اي است موکل بر دين و تدبير امور و مصالحي که بروز آراد متعلق است. || (اِ) روز بيست وپنجم از هر ماه شمسي که آن را ارد نيز گويند و در اين روز نو بريدن و نو پوشيدن را نيک و سفر و نقل و تحويل شوم شمردندي.

کلمات مشابه