جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراخوزیا در لغت نامه دهخدا

آراخوزیا

(اِخ) نام ناحيه اي باستاني در محل قندهار کنوني که آن را هراووتي و هرخوواهيش و يونانيان، آراکوزيا و عرب رخج ميناميدند.

کلمات مشابه