جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراب در لغت نامه دهخدا

آراب

(ع اِ) جِ اِرْب. اعضاء.
- آراب سبعه؛ مساجد سبعه است که گاه سجود بر زمين آيد.
|| آبله ها که بر اعضاء ظاهر شود. || پاره هاي گوشت.

کلمات مشابه