جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرائیدن در لغت نامه دهخدا

آرائیدن

[دَ] (مص) به آراييدن رجوع شود.

کلمات مشابه