جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراء در لغت نامه دهخدا

آراء

(ع اِ) جِ رأي.

کلمات مشابه