جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آر در لغت نامه دهخدا

آر

(ع اِ) عار و ننگ.

کلمات مشابه