جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذینه در لغت نامه دهخدا

آذینه

[نَ / نِ] (اِ) آدينه.

کلمات مشابه