جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذین نهادن در لغت نامه دهخدا

آذین نهادن

[نِ / نَ دَ] (مص مرکب)آذين بستن :
بفرمود [ افراسياب ] کز نامداران هزار
بخوانند و از بزم سازند کار
سراسر همه دشت آذين نهند
بسغد اندر آرايش چين نهند.فردوسي.

کلمات مشابه