جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذین زدن در لغت نامه دهخدا

آذین زدن

[زَ دَ] (مص مرکب) آذين بستن : و بتمامت ممالک آذينها بزنند. (تاريخ طبرستان). فرمود تا بخروارها زر و جواهر و جامه ها با مهد و عماري پيش مهر فيروز فرستند و بجملهء ممالک آذينها زنند. (تاريخ طبرستان).

کلمات مشابه