جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذینده در لغت نامه دهخدا

آذینده

[يَ دَ / دِ] (اِ) رجوع به آدينده شود.

کلمات مشابه