جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذین بند در لغت نامه دهخدا

آذین بند

[ذيمْ بَ] (نف مرکب)شهرآراي.

کلمات مشابه