جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بندی در لغت نامه دهخدا

آب بندی

[آبْ، بَ] (حامص مرکب)شغل و عمل آب بند.

کلمات مشابه