جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذی در لغت نامه دهخدا

آذی

[ذي ي] (ع اِ) موج دريا. ج، اواذي.

کلمات مشابه