جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذوغه در لغت نامه دهخدا

آذوغه

[غَ / غِ] (اِ) رجوع به آذوقه شود.

کلمات مشابه