جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذن در لغت نامه دهخدا

آذن

[ذِ] (ع ص) دربان.

کلمات مشابه