جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذری طوس در لغت نامه دهخدا

آذری طوس

[ذَ] (اِ) نام مسهلي است مرکب از بيست وپنج جزء.

کلمات مشابه