جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذریاس در لغت نامه دهخدا

آذریاس

[ذَرْ] (اِ) اذرياس. صمغ سداب کوهي.

کلمات مشابه