جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذری در لغت نامه دهخدا

آذری

[ذَ] (اِخ) شيخ نورالدين حمزه بن عبدالملک بيهقي طوسي، معاصر الغ بيک تيموري. يکي از شعرا و از پيشوايان طريقت صوفيه بوده و به صحبت شاه نورالدين نعمه الله کرماني رسيده است، چندين بار بهند و بزيارت کعبه رفته است، مدت عمر او هشتادودو سال و در سال 864 يا 866 ه . ق. وفات کرده است. مزارش در اسفراين است. از تصانيف او عجايب الدنيا و سعي الصفا و طغراي همايون و جواهرالاسرار است.

کلمات مشابه