جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذروان در لغت نامه دهخدا

آذروان

[ذَرْ] (ص مرکب، اِ مرکب) (از آثاروان) پيشوا و دستور مزدايسني.

کلمات مشابه