جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرنوش در لغت نامه دهخدا

آذرنوش

[ذَ] (اِخ) نوش آذر. نام آتشکدهء دوم از جملهء هفت آتشکدهء فارسيان.

کلمات مشابه