جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرمهر در لغت نامه دهخدا

آذرمهر

[ذَ مِ] (اِخ) نام آتشکدهء نخستين از هفت آتشکدهء بزرگ ايرانيان. (از جهانگيري). و ظاهراً اصل آن آذر برزين مهر است : شب سوم باز چنين ديد که آذرفرنبغ و آذرگشسب و آذر برزين مهر بخانهء ساسان فروزانند. (کارنامهء اردشير).

کلمات مشابه