جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرم در لغت نامه دهخدا

آذرم

[ذَ] (اِ) نمدزين. زيني که از ميان دونيم باشد. رجوع به آدرم و ادرم شود.

کلمات مشابه