جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرگل در لغت نامه دهخدا

آذرگل

[ذَ گُ] (اِ مرکب) نام گليست برنگ سرخ شبيه بشقايق.

کلمات مشابه