جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرگشنسب در لغت نامه دهخدا

آذرگشنسب

[ذَ گُ نَ] (اِخ) (از: آذر، آتش + گشن، نر يا بخواهش آمده + اسب، حيوان معروف) آذرگشسب.

کلمات مشابه