جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرکیوان در لغت نامه دهخدا

آذرکیوان

[ذَ کَيْ] (اِخ) نام حکيمي از مردم استخر فارس، معاصر و معاشر ميرفندرسکي، و بهندوستان معتقدان داشته.

کلمات مشابه