جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرکیش در لغت نامه دهخدا

آذرکیش

[ذَ] (ص مرکب) آتش پرست. || (اِ مرکب) دين آتش پرستي.

کلمات مشابه