جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرکده در لغت نامه دهخدا

آذرکده

[ذَ کَ دَ / دِ] (اِ مرکب) آتشکده.

کلمات مشابه