جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرفرنبغ در لغت نامه دهخدا

آذرفرنبغ

[ذَ فَ رَمْ بَ] (اِخ) نام يکي از سه آتش مقدس روحاني است که براي حفظ جهان آفريده شده و آتشهاي ديگر از اين سه زاده است و آن دوي ديگر آذرگشنسب و آذر برزين مهر است.

کلمات مشابه