جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرسنج در لغت نامه دهخدا

آذرسنج

[ذَ سَ] (اِ مرکب) پيرومتر(1). (فرهنگستان).
.
(فرانسوي)
(1) - Pyrometre

کلمات مشابه