جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذر رام در لغت نامه دهخدا

آذر رام

[ذَ رِ] (اِخ) در بيت ذيل اگر تصحيفي راه نيافته باشد ظاهراً نام آتشکده اي بوده است :
دل شاه از انديشه آزاد گشت
سوي آذر رام و خرّاد گشت.فردوسي.

کلمات مشابه