جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذر خورداد در لغت نامه دهخدا

آذر خورداد

[ذَ رِ خُرْ] (اِخ) رجوع به آذر خرداد شود.

کلمات مشابه