جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرخش در لغت نامه دهخدا

آذرخش

[ذَ خُ] (اِ مرکب) نام روز آذر است از ماه آذر و فارسيان در اين روز که نام ماه و نام روز مطابقت دارد جشن کنند و آتشکده ها را زينت دهند و در اين روز موي ستردن و ناخن گرفتن و به آتش خانه شدن را نيک دانند.

کلمات مشابه