جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرخرین در لغت نامه دهخدا

آذرخرین

[ذَ خُ] (اِخ) آذر خرداد.

کلمات مشابه