جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرخ در لغت نامه دهخدا

آذرخ

[ ] (اِخ) شهري است بشام خرّم و بانعمت و اندر وي خارجيانند. (حدودالعالم). و اين ظاهراً مصحف اَذْرُخ است که بنا بضبط ياقوت شهري است در اطراف شام.

کلمات مشابه