جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرجشن در لغت نامه دهخدا

آذرجشن

[ذَ جَ] (اِ مرکب) نام عيدي از اعياد فارسيان. رجوع به آذرخش شود.

کلمات مشابه