جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرپیرا در لغت نامه دهخدا

آذرپیرا

[ذَ] (نف مرکب) سادن و خادم آتشکده.

کلمات مشابه