جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذر بیگدلی در لغت نامه دهخدا

آذر بیگدلی

[ذَ رِ بَ دِ] (اِخ) حاج لطفعلي بيگ شاملو (1134 - 1195 ه . ق.)، برادرزادهء ولي محمدخان، متخلص بمسرور مستوفي و نويسندهء عادلشاه افشار، معاصر زنديه بوده و به نام کريمخان وکيل تذکره اي موسوم به آتشکده نوشته و يوسف و زليخائي نيز بنظم آورده و صاحب ديوان است.

کلمات مشابه