جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذربویه در لغت نامه دهخدا

آذربویه

[ذَ يَ / يِ] (اِ مرکب) رجوع به آذربو شود.

کلمات مشابه