جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذربد در لغت نامه دهخدا

آذربد

[ذَ بَ] (ص مرکب، اِ مرکب) رجوع به آتُربات شود.

کلمات مشابه