جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذربایگانی در لغت نامه دهخدا

آذربایگانی

[ذَ يِ] (ص نسبي) منسوب به آذربايگان. آذربايجاني :
چو شهرو ماهرخ زآن ماه آباد
چو آذربايگاني سرو آزاد.(ويس و رامين).

کلمات مشابه