جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذربایگان در لغت نامه دهخدا

آذربایگان

[ذَ يِ] (اِخ) آذربايجان :
گزيده هرچه در ايران بزرگان
ز آذربايگان و ري و گرگان.
(ويس و رامين).
ارمغان فتح آذربايگان شعر من است
ورچه شعري را بجاي ارمغان نتوان گرفت.
اثير اخسيکتي.

کلمات مشابه