جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذربایجان در لغت نامه دهخدا

آذربایجان

[ذَ] (اِخ) نام شعبه اي از هري رود. (نزهه القلوب).

کلمات مشابه