جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرباد زرادستان در لغت نامه دهخدا

آذرباد زرادستان

[ذَ دِ زَ دِ] (اِخ) نام حکيمي بزمان بهرام گور که بهرام را بنصيحت از گفتن شعر بازداشت. (از المعجم).

کلمات مشابه