جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذربادجان در لغت نامه دهخدا

آذربادجان

[ذَ دِ] (اِخ) آذربايجان: و باز مغيره بن شعبه را بفرستاد تا آذربادجان را بگشاد. (تاريخ سيستان).

کلمات مشابه