جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرانشاه در لغت نامه دهخدا

آذرانشاه

[ذَ] (اِخ) لقب آذر بهرام که نام آتشکدهء سوم از هفت آتشکدهء فارسيانست.

کلمات مشابه