جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرافزا در لغت نامه دهخدا

آذرافزا

[ذَ اَ] (اِ مرکب) آتش افروز. آذرافروز، يعني ظرف سفالين براي تيز کردن آتش.

کلمات مشابه