جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذرافروز در لغت نامه دهخدا

آذرافروز

[ذَ اَ] (اِ مرکب) آتش افروز، يعني ظرفي سفالين که براي تيز کردن آتش بکار ميبرده اند. رجوع به آتش افروز شود. || ققنس، مرغ معروف يعني فنقس.

کلمات مشابه