جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آارخیس در لغت نامه دهخدا

آارخیس

[اَ] (اِ) آرخيس. آرغيس. اَرغيس. پوست ريشهء امبرباريس يعني زرشک و در دمشق و مصر آن را عودالريح خوانند.

کلمات مشابه