جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذان القسیس در لغت نامه دهخدا

آذان القسیس

[نُلْ قِسْ سي] (ع اِ مرکب) اُذُن القسيس. آذان القاضي. و صاحب تحفه گويد نوعي از ابرون است.

کلمات مشابه